Skip to main content

Stammen en takken – Module 1

Nascholing

Stammen en takken

Module 1

Iedere serieuze acupuncturist heeft de Nei Jing Su Wen en de Ling Shu wel eens in handen gehad. Misschien staan ze zelfs in de boekenkast en als het goed is, zijn ze ook bestudeerd. Het zijn tenslotte de belangrijkste vertaalde boeken uit de geschiedenis van de Chinese geneeskunde. Er zijn in het Chinees nog vele andere belangrijke geneeskundige boeken die nooit zijn vertaald, het zijn echter vooral deze vertaalde boeken die in het westen bekend zijn geworden. Zij worden toegeschreven aan Huang Ti, de Gele Keizer, die circa 2900 voor Christus leefde, maar zijn eigenlijk pas geschreven aan het begin van de Qin Dynastie door keizer Qin Shi (221 v. Chr.). De Nan Jing, een boek met 81 vragen en antwoorden over wat in de Nei Jing staat, is nog van latere datum. Het is waarschijnlijk geschreven gedurende de Han Dynastie (202 v. Chr. – 24 na Chr.) door een voor ons nog steeds onbekende auteur.

Omschrijving

De filosofie van de hemelse stammen en aardse takken is mogelijk meer dan 4500 jaar oud. Volgens overlevering werden in die oudheid mensen door bekwame wijzen behandeld met het doel gezond te blijven. De mensen betaalden hun behandelaar, in tegenstelling tot nu, voor hun gezondheid en niet wanneer zij ziek waren. Om gezond te blijven ging men bij het wisselen van de seizoenen naar de dokter. De dokter was een wijze, die behandelingen en adviezen gaf op het gebied van voeding, ademhaling, tai qi, qi gung, kruidengeneeskunde, moxa, massage en acupunctuur. Als mensen toch ziek werden, behandelde de dokter hen gratis verder. Ging een patiënt dood, dan moest de dokter een lampion aan zijn huis hangen. Wanneer er veel lampions brandden gingen de (overgebleven) patiënten naar een andere wijze!

Om preventief te kunnen werken is het noodzakelijk om alle individuele zwakke en sterke kwaliteiten van iemands constitutie te kennen. Daarnaast is het belangrijk inzicht te hebben in de invloed van de uiterlijke omstandigheden, zoals het klimaat en het weer van het moment én die van de komende tijd. Voorheen was de mens een onderdeel van zijn wereld, ervoer hij klimatologische omstandigheden, astronomische standen en andere zogenaamde externe veranderingen niet alleen van buitenaf, maar ook inwendig. Er was veel minder onderscheid tussen de mens en zijn omgeving.

Nu beleeft de mens zijn omgeving als iets dat volkomen buiten hem staat en hem overkomt. Onze analytische geest en ontwikkelde denkvermogen hebben ons veel geschonken, maar heeft ons ook losgemaakt van de wereld waarin we leven. Natuurlijk is de mens nog steeds een wezenlijk onderdeel van alles wat is. Door onze ontwikkeling zijn we dit anders gaan ervaren, maar de zogenaamde externe invloed werkt, ondanks ons beperkt bewustzijn hiervan, nog steeds inwendig door. Kosmologie, astronomie en daarmee de Chinese kalender spelen een cruciale rol in het begrijpen van constitutionele, individuele energieën en ook van de invloed van allerlei externe veranderingen, zoals het weer.

Het jaar 2637 voor Chr. staat bekend als de start van de Chinese kalender. De Gele Keizer zag een belangrijke astronomische samenkomst van planeten als de start van een nieuwe cyclus.

Door de eeuwen heen daarna kreeg elk jaar, elke maand, elke dag en elk uur een kwaliteit toegemeten, die wij nu kennen als de hemelse stam en aardse tak van die tijdseenheid. Elke hemelse stam is verbonden met een orgaan of meridiaan binnen de vijf elementen. Een aardse tak met een orgaan of meridiaan in de Chinese klok. De Chinese orgaanklok is een voor iedereen bekend voorbeeld hoe tijd verbonden is met een orgaan. Minder bekend is dat elke tijdseenheid in de Chinese kalender (jaren, maanden, dagen, uren en minuten) wordt uitgedrukt in stammen en takken. In andere woorden: tijd wordt uitgedrukt in organen, die daarmee verbonden zijn. Op deze manier is het mogelijk de energetische constellatie te bekijken van bijvoorbeeld iemands geboortetijd. Dit energetische beeld van de geboortetijd geeft inzicht in de constitutionele zwaktes en sterktes.

Ook kan een dergelijk energetisch tijdbeeld worden gemaakt van andere gebeurtenissen zoals operaties, het ontstaan van ernstige ziektes, maar ook van het klimaat in de komende maanden. Door kennis, inzicht, vergelijking, duiding, maar zeker ook door ervaring, is het mogelijk om via deze energetische ‘tijdplaatjes’ de constitutionele oorzaak te vinden van ziekten. Ben je op tijd, dan is het ook mogelijk om via deze kennis preventief te werken. Er wordt vaak gezegd dat de filosofie van de hemelse stammen en aardse takken te mystiek en te moeilijk is. En soms lijkt dat ook zo, maar het is niet waar. Het vraagt wel veel tijd en studie en geduldig verder werken om de mogelijkheden van dit systeem te leren kennen, met de bedoeling om niet alleen de ziekte, maar ook de zieke te behandelen. 

Details

Cursus: Stammen en takken – module 1
Duur: 20 uur (10 avonden)
Taal: Nederlands
Docent: Joan Duveen
Prijs: € 600,-

Tijd: 19.00 tot 21.00 uur
Dagen: maandagen
Datum
: 19 en 26 september, 3, 10, 17 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november
Locatie: Zoom meetings
De opnamen van de meetings zullen zes maanden online beschikbaar blijven.

Accreditatie: Geaccrediteerd door NVA, Zhong en NWP

Er zijn geen plekken meer beschikbaar voor deze cursus!

Docent

Joan Duveen

Joan Duveen, oorspronkelijk opgeleid als fysiotherapeut, werkte tot 1990 in zijn eigen privékliniek als onderdeel van een algemeen gezondheidscentrum. In deze jaren was hij een toegewijde leraar in anatomie, fysiologie en massage aan een school voor fysiotherapie in Leiden in Nederland.

Geïnteresseerd in zowel fysiek werk als in de filosofie, hoorde hij over acupunctuur onderwijs van Dr. van Buren, dat gebaseerd is op de Chinese filosofie. Omdat er een lange wachtlijst was voor deze school, begon hij zijn studie Chinese geneeskunde in 1975 eerst bij andere leraren, aanvankelijk Chinese massage en later acupunctuur, .

Samen met Jan van Baarle schreef hij een studieboek: Chinese massage voor fysiotherapeuten. In 1982 afgestudeerd aan de Nederlandse Associatie voor Acupunctuur, kon hij eindelijk studeren bij Dr. van Buren in Nederland en werd hij B.Ac in 1986 bij ICOM Nederland. Aan het einde van deze studie had hij de zeldzame eer om door Dr. van Buren te worden uitgenodigd om met hem in Engeland te studeren voor een M.Ac., die hij in 1991 rondde bij ICOM England.

Zijn specialiteiten op het gebied van acupunctuur zijn kindergeneeskunde (hij studeerde bij Julien Scott), polsdiagnostiek (bestudeerd bij Dr. van Buren en Dr. L. Hammer en anderen), acupunctuur volgens de vijf elementen en de filosofie van hemelse stammen en aardse takken, rekening houdend met de constitutionele energieën, bij geboorte bepaald en gebaseerd op de Chinese kalender. Over deze onderwerpen schreef hij verschillende artikelen in tijdschriften voor Chinese geneeskunde.

Oxrider Academy - Joan Duveen