Skip to main content
Blog

Daoïstische verhalen over de zomer

By 7 september 2022No Comments

Blog

Daoïstische verhalen over de zomer

De zomer is het seizoen van de warmte en het licht van de zon. Yang energie ten volle. De zon brengt warmte en verkoelende briesjes met de geur van de zomerbloeiers. Als je ontspant dan opent je hart, net zoals een roos zich opent. Je hart staat open voor genieten. Vreugde en lachen vullen je hart.

Het karakter voor de zomer is Xia. Getekend zoals je langzaam wandelt onder de volle zon. De Lente groeit naar volwassenheid door de warmte, liefde en volle hitte van de zomerse zonneschijn.

De zonen
Er was een tijd dat de Zon zeven zonen had. Iedere dag had één zoon de taak om de aarde met zijn licht en warmte te omhullen. Op een dag, om een onduidelijke reden, besloten de zonen om iedere dag tegelijkertijd aan de hemel te verschijnen en de aarde van hun licht en warmte te laten ‘genieten’. De machtige Keizer begreep meteen dat er iets niet klopte. Hij zag aan de hemel de zeven zonnen die de aarde verbrandden met hun gezamenlijke licht. Meteen gaf hij zijn belangrijkste boogschutter de opdracht om de Zon-zonen neer te schieten. De boogschutter prepareerde zeven pijlen en één voor één schoot hij de zonen uit de hemel. Elke pijl was raak en de getroffen Zon-zoon stortte als een zwarte kraai neer op de aarde. Ondertussen besefte de Keizer dat hij een fout had gemaakt. Hij kon niet alle Zon-zonen laten vernietigen. Dat zou betekenen dat de aarde geen zonlicht meer zou krijgen. Stiekem nam hij de zevende pijl weg. De boogschutter deed zijn opdracht snel en effectief. De aarde werd gered van de verzengende hitte. De boogschutter zag dat de zevende pijl was weggenomen. Hij begreep dat de laatste Zon-zoon bespaard moest blijven. Zo bleef voor de aarde het zonlicht behouden. En in de zomer krijgt de aarde de juiste hoeveelheid liefdevolle warmte.

Vuur – Kuo
Vuur is het element van de zomer. Vroeger, heel lang geleden, bestond er een plek genaamd Sui-Ming country. Deze plek wist niets van de vijf seizoenen (zomer, na-zomer, herfst, winter, lente) en men kende het verschil niet tussen dag en nacht. In dit wonderbaarlijke land vertrok je aan het einde van je leven naar de Hemel en leefde je daar gewoon verder. In dit land stond een Spar genaamd Sui-wood. De Spar besloeg meer dan tienduizend hectaren. En als de gedraaide, geknoopte takken van de Spar tegen elkaar werden gewreven, dan produceerden zij een wonderbaarlijk mooi vuur. Duizenden jaren verstreken. Op een dag bezocht een wijs mens Sui-Ming country. De wijze mens had al vele reizen achter de rug over de werelden tussen de zon en de maan. In Sui-Wood zag hij een uil zitten. En de uil begreep dat het moment was aangebroken om de mensenwereld kennis te laten maken met vuur. De uil knapte een tak van de boom en het vuur spoot uit de tak. De wijze mens begreep wat er hier gebeurde. Hij begon te oefenen met de takken van de boom. Hij wreef ze tegen elkaar en zo leerde hij vuur maken. De wijze mens keerde terug naar de mensenwereld en hij liet de machtige Keizer kennis maken met vuur. Niet alleen het maken van vuur maar ook hoe het vuur te gebruiken. Hoe je met behulp van het vuur, voedsel kon koken en braden. Daarop gaf de Keizer de opdracht om het hele keizerrijk kennis te laten maken met het vuur. De mensen werden onderwezen hoe het vuur in te zetten voor het koken en braden van voedsel. Maar ook werd er geleerd met zorg en aandacht om te gaan met vuur. Hiermee wordt het vuur van de Zon bedoeld maar ook het innerlijk vuur van je Hart.

Het Chinese karakter Kuo is getekend met aan elke zijde een steen. Deze stenen produceren het vuur dat in het midden oprijst. Hiermee wordt het vuur van de zon en het innerlijk vuur van het Hart aangegeven. Het Hart vuur bezit een grote kracht. Daarom moet het innerlijk vuur met zorg en aandacht worden gebruikt. Het vuur vertegenwoordigd beide; vuur en koken.

Verschroeid-Jiao
De geur van verschroeid-Jiao is als vuur dat heel even de neus aanraakt en dan verdwijnt. Een vogel vertegenwoordigt de geest (spirit) van het hart. De verschroeide of verbrande geur is het vuur dat komt van de spirit van het Hart. Deze spirit moet de mogelijkheid krijgen om te vliegen als een vogel. De geur heeft deze kwaliteit. Licht zonder de beperkingen van een lichaam.

Lachen-Xiao
Het geluid van vuur is lachen-Xiao. Bamboe bladeren lachen en glinsteren in de wind. Zij begrijpen de geheimen die worden ingefluisterd door de stemmen van de wind-spirits. Een wijs mens weet dat het hart leeg moet zijn om de wijsheid van de hemelse spirits en de geheimen van de wind te ontvangen. De glimlach van begrip verraadt het ontvangen van de wind geheimen. Lachen komt van het hart en is een uiting van een goed innerlijk gevoel. Als wij zo leeg en flexibel als bamboe in de wind zijn, dan bewegen wij soepel mee met de constante veranderingen in het leven. Lachen vanuit het hart is aanstekelijk en vaak moeilijk te stoppen. Lachen is de stem van eensgezindheid. Samen lachen brengt eenieder bij elkaar in puur plezier en de spontaniteit opent de vreugde van het hart.

Het karakter lachen is getekend als een groot mens. Groot mens in de betekenis van een wijs mens. De wijze staat onder bamboe.

Rood – Hong
De kleur van vuur is rood-Hong. Rood vertegenwoordigt warmte, vuur, kracht en roem. Chinese bruidjes dragen rode bloemen. Vaders delen rode eieren uit bij een geboorte en bij het Chinees nieuw jaar wordt geld uitgedeeld in rode enveloppen. Rood wordt gezien als de bron van universele kracht. Het is als de opkomende rode zon aan de oostelijke horizon vol met energie. Rood wordt ook gebruikt om negatieve en slechte Qi te laten verdwijnen en goede Qi te behouden. Als er geen vuur is en koude doet zijn intrede, dan is de kleur asgrauw. Bij te veel vuur is de kleur vlammend rood. In balans is de kleur levendig gloeiend rood.

Rood-Hong is getekend als zijde aan de linkerzijde en rechts staat het symbool voor werken. Zijde is van nature wit. Er moet flink gewerkt worden om de zijde rood te kleuren. Rood is een vrolijke kleur. Rood brengt voorspoed.

Vreugde-Le
De emotie van vuur is vreugde. Muziek verblijdt ons hart. De ceremoniële trommel wordt gebruik bij heilige riten en ceremonies. Het geluid van de trommel nodigt de spirits uit om deel te nemen aan de ceremonie. De mens wordt door de aanwezigheid van de spirits bewust van een diepe verbondenheid met eenieder, en met de schoonheid van het leven. Dit geeft een groot gevoel van vreugde. In China is men ervan overtuigd dat het hart open moet blijven om de hemelse wijsheid te kunnen ontvangen. De shen spirits van de hemel bezoeken het hart in de nacht als het hart leeg is en gevuld kan worden met dromen. De vreugde in het hart geeft een gevoel van saamhorigheid. In harmonie met eenieder om ons heen. Een geblokkeerd hart kan de harmonie en eensgezindheid niet ervaren. Het hart kan dan alleen worden gevuld met verlangens die het hart maar kortstondig vreugde geven. Le is de vreugdevolle harmonie en gemak van de zomer met zijn bloemen en gerijpt fruit en lange avonden met familie en vrienden. Vreugde schenkt warmte, gelach en liefde. De vreugdevolle ritmes van het leven leiden ertoe dat we de warmte, de lach en de liefde kunnen delen met de mensen om ons heen. Er is geen grens aan de liefde als wij ons laten leiden door de vreugde in ons hart. Wij zijn dan in balans en in harmonie met de Dao. En dit leidt ons naar de ware bestemming in ons leven.

Het karakter is getekend als een trommel op een houten lessenaar De lessenaar is aan de zijkanten bekleed met mooie klokken. Het staat voor vrolijke muziek

Het Hart – Xin
Het hart wordt, in Chinees perspectief, gezien als het orgaan dat regeert over alle anderen. In de klassieke teksten wordt het hart vaak de keizer (the Emperor) genoemd. In het oude China was de keizer verantwoordelijk voor het welzijn in het land. De keizer bezit geen absolute macht om te regeren. Hij had zelfs geen rol in het besturen van het land. De keizer had een cruciale ceremoniële rol. Hij moest de beschreven rituelen op een traditionele manier uitvoeren en op precies het juiste tijdstip. Als dit goed werd uitgevoerd, dan was dat een garantie voor welvaart in het land. Een juiste uitvoering van de rituelen zorgde ervoor dat alle overheidsorganen die belast waren met het besturen van het land hun werk naar behoren konden uitvoeren. Rituelen en de daarbij behorende regelmaat zijn een belangrijk onderdeel van de natuur en daarom ook van ons dagelijkse leven. In het lichaam is het hart het orgaan dat met zijn regelmaat ervoor zorgt dat alle lichamelijke processen soepel tot uitvoering komen. Denk niet aan het hart als een nuttig maar heel saai routineus orgaan. Dat is echt een grote denkfout. Het hart weet wat het natuurlijk ritme vraagt en toestaat, en weet daar goed op te anticiperen. Zo creëert het hart een levensritme dat inspeelt op de constante natuurlijke veranderingen. En dit brengt vreugde, je voelt je op je gemak in je lichaam en er verschijnt een fonkeling in je ogen. Deze fonkeling is een onmiskenbaar teken van een goed werkend hart. Misschien is het wel die vreugde en daardoor de bekwaamheid om je te verbinden met de omgeving en te communiceren vanuit het hart, wat wij in het Westen bedoelen als we het hebben over de ware liefde.

De Dunne Darm – Xiao Chang
Voedsel bereikt via de maag de dunne darm. Hier worden voedingsstoffen opgenomen in de bloedbaan. Zo wordt voeding in het lichaam opgenomen. Het grote talent van de dunne darm is dat het onderscheid kan maken. Uit het ontvangen voedsel bepaalt het wat goed voor je lijf is en wat niet. Het scheidt het goede van het slechte. Een eindeloze reeks aan beslissingen wat op te nemen en wat te weigeren. De belangrijkste taak van de dunne darm is er een van oordelen en in het bijzonder oordelen over wat te absorberen in het lichaam en natuurlijk ook in de geest (mind). Het moderne leven zet grote druk op de dunne darm. Geconfronteerd worden met een enorme hoeveelheid aan producten, allen verschillend van hoeveelheid, prijs en chemische compositie. De keuze is verbijsterend groot. De dunne darm kan de snelheid van verandering niet bijbenen. Er zijn zoveel chemische aanpassingen en toevoegingen in ons voedsel en er is te weinig evolutionaire tijd voor de dunne darm om alle veranderingen op te nemen en zich aan te passen. Dit geldt ook voor de geest. De hoeveelheid aangeboden informatie maakt het kiezen wat goed en interessant is alleen maar moeilijker. Als de werking van de dunne darm door dit alles verzwakt, dan wordt het maken van de juiste beslissingen voor onze energieopname en informatieverwerking problematischer. Geen goede ontwikkeling voor ons en voor de volgende generatie.

De Hartbeschermer – Pericardium – Xin Bao
Het hart is zo belangrijk dat het goed beschermd moet worden. De eerste bescherming is de ribbenkast. Deze vormt een barrière voor alles dat van buiten het lichaam kan binnendringen. De volgende bescherming is een met vloeistof gevulde zak rondom het hart; het pericardium. Het pericardium beschermt het hart tegen harde schokken en alles wat toch de borstkas is binnengekomen. De derde bescherming is een bijzondere. Deze wordt beschreven in de Chinese geneeskunde. Heel ongelukkig heeft deze laag ook de naam pericardium gekregen. Het bijzondere aan deze laag is dat het geen fysieke presentatie heeft maar een energetische. Deze laag kun je vergelijken met een jaloezie, een ‘Venetian blind’. In het oude China wist men dat de bescherming van het hart, de Keizer, wordt gerealiseerd door het gebruik van de jaloezie. De blindering gaat open in een omgeving van liefde en respect en het sluit wanneer er gevaar dreigt. Een niet goed werkend pericardium kan zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Als de blindering niet goed werkt en geopend blijft bij een situatie waar sluiten belangrijk is, dan bestaat het gevaar van een ‘gebroken hart’ en dat is vaak het begin van ziekte en lichamelijk ongemak. Het omgekeerde is ook schadelijk. Wanneer de jaloezie dicht blijft in een liefdevolle omgeving ondervindt het hart een gebrek aan emotionele voeding. Uiteindelijk leidt dit tot een gebrek aan betekenisvolle contacten en dit leidt tot eenzaamheid en ziekte. Het is dus belangrijk om je hart te openen en te sluiten naar gelang de omstandigheden. Als deze capaciteit niet meer goed werkt, is het verstandig een acupuncturist te bezoeken. Een acupuncturist kan de blindering weer naar behoren laten werken door het gebruik van acupunctuurpunten van het pericardium. Vooral de punten Frontier Gate (Deadman: P-6, Neiguan, Inner Pass) en Palace of Weariness (Deadman: P-8, Laogong, Palace of Toil) hebben een helende werking op het gebruik van de ‘Venetian blind’.

De  Driewarmer – Sin Jiao
De Driewarmer is een functionaliteit die in de Chinese Geneeskunde wordt beschreven. Het is dus geen orgaan dat in de Westerse geneeskunde terug te vinden is. De primaire taak van de driewarmer is het registreren van de lichaamstemperatuur. Het beschikt over een aantal lichaamsprocessen, de belangrijkste is het laten zweten, om het lichaam op temperatuur te houden of terug te brengen naar een acceptabele temperatuur. De driewarmer verdeelt het lichaam in drie gebieden, namelijk het gebied boven het diafragma, het gebied vanaf de onderkant van de ribbenkast tot aan de navel en het gebied onder de navel. Zijn taak is om ervoor te zorgen dat de temperatuur over drie lichaamsgebieden gelijk blijft. De juiste temperatuur zorgt ervoor dat de vloeistoffen in het lichaam optimaal kunnen presteren. Een slecht werkende driewarmer kan ervoor zorgen dat het lijf oververhit raakt. De mond droogt dan uit, de ogen worden droog en de gewrichten worden minder flexibel door een gebrek aan vocht. Andersom kan ook. Als er te weinig warmte is in het lichaam dan begint vocht zich op te hopen en stollen ledematen. Gifstoffen worden niet meer verdreven en er kan een schijnbare eindeloze hoeveelheid slijm vast komen te zitten in de neus en in de borst.
De driewarmer zorgt voor een stabiele warme omgeving dat ervoor zorgt dat alle lichaamsprocessen optimaal functioneren. Op mentaal emotioneel niveau is een slecht functionerende driewarmer te herkennen aan het voortdurend verliefd worden, aan het opstarten van de ene na de andere nieuwe hobby of project, maar niet het vermogen hebben om iets af te maken en aan een wisselende gemoedstoestand, van opgetogen naar zwaarmoedig. De driewarmer helpt je om je eigen grenzen te herkennen. Je eigen grenzen kennen is de wijsheid van de driewarmer.

Geniet van je zomer en weet dat de herfst zich allengs aandient.

Uw verteller Henk Vanderlijde heeft een achtergrond in de Bestuurlijke Informatieverwerking en de Traditionele Chinese Geneeskunde. Sinds 2006 heeft Henk een acupunctuur praktijk in het Zuid-Limburgse Heerlen. Als docent verbonden aan de Oxrider academie levert hij bijdragen aan de Acupunctuur opleiding en aan de nascholing Bu Ming.