Skip to main content
Blog

Een nieuw begin

By 30 april 2020juli 29th, 2022No Comments

Blog

Een nieuw begin

28 januari 2020

Gelukkig nieuwjaar en alle goeds, geluk en gezondheid voor 2020!

Misschien een beetje laat zo eind januari, maar volgens de Aziatische traditie niet. En aangezien we met Chinese geneeskunde in Europa een beetje tussen beide culturen zitten een voorspoedig nieuwjaar vanuit zowel de zonkalender als de maankalender.

Want volgens de Chinese telling gaat het oude jaar over in het nieuwe, bij de tweede nieuwe maan na de winterzonnewende. En dit jaar is dat op 25 januari.  Niet alleen het nieuwe jaar begint, het is ook de eerste dag van de lente volgens de Chinese kalender. En ook de eerste dag van een nieuwe 12-jarige cyclus, die begint met het eerste Chinese dierenriem-teken Rat.

Dus op alle fronten een nieuw begin…

Rat, in het algemeen, is een Water teken en gaat over idealen en dromen, het aanvoelen van de tijdgeest, visionair zijn en nieuwe ideeën vormgeven. Het is de tijd van het prille voorjaar, waar na een periode van rust en stilstand, het leven zich weer een weg naar buiten baant. Het is de tijd van contacten leggen, vriendschappen sluiten en netwerken. Tijd om de moeilijke en soms smerige plekken op te zoeken en daar de voeding te vinden waaruit nieuw leven kan opbloeien. Zoals de lotus zich, vanuit de rottende resten op de bodem van het meer, een weg omhoog baant naar de zon om in alle pracht te bloeien.

Dit jaar is het jaar Huangdi 4717. In onze jaartelling 2020. Het is een Yang jaar. Het jaar van de Metaal Rat.  Hierdoor willen de eigenschappen van de Rat zich een weg naar buiten zullen banen. Het jaar van daadkracht en manifestatie, autonomie en focus. Een periode om de moed te hebben om je ideeën vorm te geven en in de wereld te zetten.

Niet voor niets heeft Oxrider Academy ervoor gekozen om in dit jaar te starten. Het is een jaar om bruggen te slaan tussen oosterse en westerse paradigma’s, waarbij wederzijds respect voor elkaars gedachtengoed, kennis en wijsheid de basis vormt. Een jaar om, ondanks de taal en cultuurbarrières, de vriendschap tussen tradities te versterken die in de loop der eeuwen hun waarden en gelijk hebben bewezen.

In de afgelopen 15 jaar heeft het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine geprobeerd met behulp van systeem-biologie een metataal te ontwikkelen die de brug kan slaan tussen het westers wetenschappelijk denken en de oosterse wetenschappelijke tradities. Dit heeft bijzondere en inspirerende onderzoeksresultaten en inzichten opgeleverd, die op hun beurt weer resulteerden in allerlei wetenschappelijke publicaties (sinodutchcentre.nl).

Hoog tijd dus dat deze kennis gedeeld gaat worden. Daarom gaat Oxrider Academy naast de bekende bij- en nascholingen voor professionals, lezingen voor een breed publiek organiseren over systeem denken en taoïsme. Ook start in september 2020 een eerste module over systeembiologie, taoïstische filosofie en een inleiding in de Chinese geneeskunde. Deze eerste module is de eerste in een reeks van modules, die allemaal los te volgen zijn, maar samengevoegd ook kunnen leiden tot een afgeronde opleiding acupunctuur en/of Chinese kruidengeneeskunde.

Hiermee hopen wij dat we in het jaar van de Metaal Rat een bijdrage te kunnen leveren aan een steeds betere en nauwere samenwerking tussen de verschillende wetenschappelijke/medische tradities. Zowel in theorie als in de praktijk.

Een heel voorspoedig nieuwjaar!!!