Skip to main content

Basisvakopleiding

Basisvakopleiding

Klassieke Chinese geneeskunde

2 modules – 2 Interne stages – 1 Externe stage – Paper

Algemeen

De Basisvakopleiding maakt je vertrouwt met de grondslagen van de Chinese geneeskunde. Je maakt kennis met de taal en cultuur van het oude en het moderne China. De 3 grote filosofische stromingen, taoïsme, confucianisme en boeddhisme, zullen besproken worden en hun betekenis voor de ontwikkeling van Chinese geneeskunde. De klassieke medische en filosofische teksten en schrijvers passeren de revue, alsook de basistheorieën van Yin en Yang, de 5 Elementen, de orgaan- en meridiaanleer.

We zullen deze klassieke Chinese medische ideeën gaan vergelijken met de ideeën uit de moderne systeembiologie en ontdekken hoeveel overeenkomst er is tussen dit traditioneel Chinese gedachtengoed en moderne lifescience theorieën van de 21e eeuw. Je zult de basistechnieken van de Chinese diagnostiek leren en de eerste praktische toepassingen hiervan gaan ervaren.

Paper / presentatie

De Basisvakopleiding dient afgerond te worden met een paper of presentatie. Het onderwerp mag door de student zelf gekozen worden, maar moet een relatie hebben met een van de leerdoelen uit module 1 of module 2 van de Basisvakopleiding klassieke Chinese geneeskunde. Het onderwerp dient eerst ter goedkeuring bij een van de docenten van de Basisvakopleiding voorgelegd te worden. Na goedkeuring en aftekening in de portfolio kan de student beginnen aan het uitwerken van de paper of de presentatie.

De paper bestaat uit 8 pagina’s (2500 woorden). De paper zal door een van de docenten van de Basisvakopleiding beoordeeld worden. De presentatie zal bestaan uit een PowerPoint of object, waar de student 15 minuten de tijd voor krijgt om te presenteren, waarna er een vraaggesprek met een docent plaatsvindt.

Oxrider Academy - Bollen

Modules

De basisvakopleiding, afgekort BVO, bestaat uit 2 modules. De eerste module omvat 12 les bijeenkomsten en de tweede module omvat 10 les bijeenkomsten. Daarnaast zijn er 2 interne stages gepland en is het de bedoeling dat je een externe “kennismakings-“stage loopt in een praktijk voor Chinese geneeskunde. Elke module wordt met een toets afgerond. De wijze van toetsing wordt in overleg met elkaar bepaald en omvat de leerdoelen zoals deze per module zijn omschreven.

Meer over module BVO1Vrijstelling BVO1 aanvragen
Meer over module BVO2Vrijstelling BVO2 aanvragen