Herbalist

Beroepsopleiding Chinese kruidengeneeskunde

Oxrider Academy biedt een beroepsopleiding Chinese kruidengeneeskunde aan, bestaande uit vier modules van elk tien dagen. Elke module wordt afgesloten met een toets. Wanneer alle modules met een voldoende zijn afgerond leidt dit tot het beroepsdiploma “Chinees herbalist”.

Omschrijving

Om te kunnen beginnen met module 1 dient u de basiskennis van de Chinese geneeskunde te beheersen en in staat te zijn een differentiaaldiagnose te stellen door middel van ondervraging en pols- en tongdiagnostiek.

De kruidenopleiding is praktijkgericht. Dat wil zeggen dat er afwisselend enkelvoudige kruiden en kruidenformules worden besproken, zodat de leerstof vrij snel ook toepasbaar is in de praktijk.

Het uitganspunt van elke les is de Chinese diagnostiek en differentiaaldiagnose, waaraan de kruiden en de formules worden opgehangen. Dit plaatst de kruiden en de formules helder in de context van de behandeling van de praktijk en zorgt ook dat de leerstof goed te onthouden is.

Natuurlijk is, zoals elke cursus van Oxrider Academy, de hele opleiding tot Chinese herbalist gebaseerd op de klassieke Chinese medische teksten en de westerse systeembiologie.

Opbouw opleiding

De modulaire opleiding tot Chinees herbalist bestaat uit totaal zeven cursussen. Drie basiscursussen in Chinese geneeskunde en diagnostiek en vier vakinhoudelijke cursussen klassieke Chinese kruidengeneeskunde.

Elke cursus wordt afgesloten met een beoordeling. Wanneer deze beoordeling voldoende is levert dit een certificaat van deze cursus op. Dit certificaat geeft toegang tot een volgende cursus. Elk certificaat geeft het recht om binnen drie jaar te beginnen aan een vervolgcursus binnen het opleidingstraject.

Indien u reeds eerder de kennis van een van de cursussen op een andere wijze hebt verworden (bijv. door een opleiding bij een ander instituut), dan kunt u voor de betreffende cursus(sen) vrijstelling aanvragen.

Hiernaast ziet u een overzicht van het opleidingstraject dat leidt tot het beroepsdiploma “Chinees herbalist”. Hieronder volgt een gedetailleerde beschrijving van de afzonderlijke cursussen van de opleiding.

Oxrider Herbalist

Systeemdenken en taoïstische filosofie

Geïnteresseerd in taoïstische filosofie? Geïnteresseerd in de klassieke Chinese geneeskunde? Altijd al willen weten wat die klassieke Chinese medische en filosofische teksten nou eigenlijk betekenen en kunnen betekenen in de veranderende westerse samenleving van de 21e eeuw? Deze 10-daagse cursus is een inleiding in het systeemdenken en de taoïstische filosofie.

Meer info over filosofieVrijstelling aanvragen

Fysiologie

Nu u in de cursus “B1 Filosofie” kennis hebt gemaakt met de methodologie van het systeemdenken en de toepassingen hiervan in de systeem biologie en de Chinese geneeskunde, is het de hoogste tijd om het “Innerlijke Landschap” van de Chinese geneeskunde te gaan verkennen.

Meer info over FysiologieVrijstelling aanvragen

Diagnostiek

In deze vierdaagse cursus maakt u kennis met de basismethode om het complexe patroon van het dynamische evenwicht van een organisme in kaart te brengen. Zowel in een gezonde als ook in een pathologische toestand.

Meer info over DiagnostiekVrijstelling aanvragen

Chinese kruidengeneeskunde - Module 1

Deze eerste van vier cursussen Chinese kruidengeneeskunde geeft een algemene inleiding. Het zal antwoord geven waarom Chinese kruidengeneeskunde en niet gewoon westerse of Europese kruidengeneeskunde. Ook zullen de methode van denken en werken binnen de klassieke Chinese farmacologie nader bekijken.

Meer info over module 1Vrijstelling aanvragen

Chinese kruidengeneeskunde - Module 2

In deze tweede cursus van de opleiding Chinese kruidengeneeskunde zullen we in de eerste twee dagen vooral bezig zijn met niet-Chinese zaken. Plantkunde, biochemische inhoudsstoffen, medicinale werking van planten vanuit westers farmacologisch inzicht, interacties van planten met reguliere medicatie komen aan de orde. Dit alles vanuit een systeem-biologisch perspectief.

Meer info over module 2Vrijstelling aanvragen

Chinese kruidengeneeskunde - Module 3

Oxrider Academy biedt een beroepsopleiding Chinese kruidengeneeskunde aan, bestaande uit 4 modules van elk 10 dagen. Elke module wordt afgesloten met een toets. Wanneer alle modules met een voldoende zijn afgerond leidt dit tot het beroepsdiploma “Chinees herbalist”.

Meer info over module 3Vrijstelling aanvragen

Chinese kruidengeneeskunde - Module 4

Oxrider Academy biedt een beroepsopleiding Chinese kruidengeneeskunde aan, bestaande uit 4 modules van elk 10 dagen. Elke module wordt afgesloten met een toets. Wanneer alle modules met een voldoende zijn afgerond leidt dit tot het beroepsdiploma “Chinees herbalist”.

Meer info over module 4Vrijstelling aanvragen

Stage en eindopdracht

Stage

De stage bestaat uit interne en externe stagedagen. Wanneer u de basiscursussen hebt afgerond kunt u al deelnemen aan de interne stagedagen die door Oxrider Academy georganiseerd worden. Hierbij worden patiënten in groepsverband gezien en besproken.

Externe stagedagen dient u bij een door een vakvereniging voor Chinese geneeskunde erkende therapeut te volgen. Het aantal stagedagen is afhankelijk van uw eerder gevolgde opleiding.

Eindopdracht

De vorm en de inhoud van de eindopdracht wordt samen met uw stagebegeleider bepaald. Inhoudelijk moet het een weergave zijn van de kennis die u hebt opgedaan tijdens uw opleiding en moet laten zien dat u de leerstof zowel theoretisch als praktisch beheerst.

De vorm van de presentatie is vrij te kiezen, maar moet goedgekeurd zijn door de stagebegeleider. Het resultaat van de eindopdracht dient u te presenteren aan de examencommissie.

Oxrider Academy