Skip to main content

Klassieke Chinese acupunctuur

Klassieke Chinese acupunctuur

4 modules – 5 Interne stages – 10 Externe stages – Scriptie

Algemeen

Het uitgangspunt van onze opleiding zijn dan ook de klassieke Chinese medische en filosofische teksten, gezien vanuit een innovatief systeem biologisch perspectief. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe lesmateriaal hebben we de ondersteuning van een aantal wetenschappelijke onderzoeksgroepen: het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine, Meluna research en de Zhejiang TCM University.

Het uitgangspunt van onze opleiding zijn dan ook de klassieke Chinese medische en filosofische teksten, gezien vanuit een innovatief systeem biologisch perspectief. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe lesmateriaal hebben we de ondersteuning van een aantal wetenschappelijke onderzoeksgroepen: het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine, Meluna research en de Zhejiang TCM University.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Klassieke Chinese acupunctuur bestaat uit 4 modules. De eerste 3 modules omvatten elk 12 les bijeenkomsten. De vierde module bestaat uit 18 lesbijeenkomsten. De lessen kenmerken zich door veel afwisseling van theorie en praktijk, waarbij de klinische vaardigheden van de student worden getraind. Vooral de eerste modules zijn theoretisch van aard met veel nadruk op de functie en verloop van de hoofd- en de secundaire meridianen. Hoe verder je in de opleiding komt hoe meer praktische het wordt. De derde module is vooral opgebouwd rondom het stellen van de juiste diagnostiek en de integratie van de kennis uit de vorige modules. En de vierde module behelst de toepassing van de verschillende geleerde behandelmethodes in de klinische praktijk.

Elke module wordt hier ook afgerond met een toets, die zowel een theoretisch deel als een praktisch deel zal omvatten. Tijdens de opleiding zijn er 5 interne stagedagen gepland en moet je als student 10 externe stage dagen meedraaien in een praktijk voor Chinese geneeskunde. De opleiding klassieke Chinese acupunctuur wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie. Deze dient uiterlijk een jaar na de toets van module 4 afgerond te zijn.

Oxrider Academy - Seirin naald

Scriptie

De scriptie bestaat uit 38 – 45 pagina’s (12.000 – 18.000 woorden), HBO conform. Binnen 1 jaar na het met goedgevolg afronden van het tentamen van de laatste acupunctuur module, moet de scriptie afgerond en goedgekeurd zijn. De scriptie begeleiding volgt de volgende vaste procedure:

  1. Student kiest een scriptie onderwerp en stelt hierover de thesis op. Na een eerste vooronderzoek formuleert de student de thesisvraag en schrijft een eerste opzet van het raamwerk van de scriptie en de wijze van informatieverzameling. Dit laatste kan een veldonderzoek off een literatuuronderzoek zijn.
  2. Hierna volgt een eerste bespreking met de scriptiebegeleider. De scriptiebegeleider is altijd een vakdocent van de opleiding Chinese kruidengeneeskunde. Na goedkeuring van de scriptie opzet en de thesisvraag, kan de student beginnen aan het schrijven van de eerste versie van de scriptie. Deze goedkeuring wordt vastgelegd in de portfolio van de student met een handtekening van de scriptiebegeleider.
  3. De student schrijft een eerste versie van de scriptie en dient deze ter correctie aan bij de scriptiebegeleider. De scriptiebegeleider voorziet deze eerste versie van commentaar en gaat in overleg met de student over aanpassingen, aandachtspunten en verbeteringen van de scriptie. Ook dit eerste correctie overleg wordt afgetekend door de scriptiebegeleider in de portfolio.
  4. De student past de eerste versie aan en levert de gecorrigeerde versie in bij de scriptiebegeleider. Ook hierover volgt een overleg tussen de student en de scriptiebegeleider, waarna afspraken worden gemaakt over de correcties voor de definitieve versie. Deze tweede correctie wordt afgetekend door de scriptiebegeleider in de portfolio
  5. Hierna dient de student de definitieve versie van de scriptie in bij de scriptiebegeleider. Deze versie wordt door de scriptiebegeleider en een tweede lezer (meestal andere vakdocent) beoordeeld, waarna het eindgesprek over de scriptie plaatsvindt en de beoordeling wordt gegeven.