Skip to main content

Klassieke Chinese kruidengeneeskunde

Klassieke Chinese kruidengeneeskunde

4 modules – 5 Interne stages – 10 Externe stage – Paper

Algemeen

Het gebruik van planten en plantenextracten voor de bevordering van de gezondheid is zo oud als de mensheid zelf. In geneesmiddelen nemen planten en kruiden al duizenden jaren een uiterst belangrijke plaats in. Chinese kruidengeneeskunde is het meest toegepaste onderdeel van de Chinese medische praktijk en wordt als op zichzelf staande therapie ingezet of ter ondersteuning bij acupunctuur, tuina en Qi gong.

Wereldwijd wordt er tegenwoordig onderzoek gedaan naar de toepassing van de traditionele Chinese kruidengeneeskunde. Zeker in het zoeken naar oplossingen bij de behandeling van complexe, chronische aandoeningen.

Het uitgangspunt van de kruidenopleiding bij Oxrider Academy zijn dan ook de klassieke Chinese medische en filosofische teksten, gezien vanuit een innovatief systeem biologisch perspectief. Bij de ontwikkeling van dit nieuwe lesmateriaal hebben we de ondersteuning van een aantal wetenschappelijke onderzoeksgroepen: het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine, Meluna research en de Zhejiang TCM University.

Opbouw van de opleiding

De opleiding Klassieke Chinese kruidengeneeskunde bestaat uit 4 modules van elk 12 les bijeenkomsten. De kruidenopleiding is praktijkgericht. Dat wil zeggen dat er afwisselend enkelvoudige kruiden en kruidenformules worden besproken, zodat de leerstof vrij snel ook toepas is in de praktijk. Het uitgangspunt van elke les is de Chinese diagnostiek en differentiaal diagnose, waaraan de kruiden en de formules worden opgehangen. Dit plaatst de kruiden en de formules helder in de context van de behandeling van de praktijk en zorgt ook dat de leerstof goed te onthouden is. Elke module wordt hier ook afgerond met een toets, die zowel een theoretisch deel als een praktisch deel zal omvatten.

Tijdens de opleiding zijn er 5 interne stagedagen gepland en moet je als student 10 externe stage dagen meedraaien in een praktijk voor Chinese geneeskunde. De opleiding klassieke Chinese acupunctuur wordt afgesloten met het schrijven van een scriptie. Deze dient uiterlijk een jaar na de toets van module 4 afgerond te zijn.

Oxrider Academy - Ginko

Scriptie

De scriptie bestaat uit 38 – 45 pagina’s (12.000 – 18.000 woorden), HBO conform.

Binnen 1 jaar na het met goedgevolg afronden van het tentamen van de laatste acupunctuur module, moet de scriptie afgerond en goedgekeurd zijn.

De scriptie begeleiding volgt de volgende vaste procedure:

  1. Student kiest een scriptie onderwerp en stelt hierover de thesis op. Na een eerste vooronderzoek formuleert de student de thesisvraag en schrijft een eerste opzet van het raamwerk van de scriptie en de wijze van informatieverzameling. Dit laatste kan een veldonderzoek off een literatuuronderzoek zijn.
  2. Hierna volgt een eerste bespreking met de scriptiebegeleider. De scriptiebegeleider is altijd een vakdocent van de opleiding Chinese kruidengeneeskunde. Na goedkeuring van de scriptie opzet en de thesisvraag, kan de student beginnen aan het schrijven van de eerste versie van de scriptie. Deze goedkeuring wordt vastgelegd in de portfolio van de student met een handtekening van de scriptiebegeleider.
  3. De student schrijft een eerste versie van de scriptie en dient deze ter correctie aan bij de scriptiebegeleider. De scriptiebegeleider voorziet deze eerste versie van commentaar en gaat in overleg met de student over aanpassingen, aandachtspunten en verbeteringen van de scriptie. Ook dit eerste correctie overleg wordt afgetekend door de scriptiebegeleider in de portfolio.
  4. De student past de eerste versie aan en levert de gecorrigeerde versie in bij de scriptiebegeleider. Ook hierover volgt een overleg tussen de student en de scriptiebegeleider, waarna afspraken worden gemaakt over de correcties voor de definitieve versie. Deze tweede correctie wordt afgetekend door de scriptiebegeleider in de portfolio
  5. Hierna dient de student de definitieve versie van de scriptie in bij de scriptiebegeleider. Deze versie wordt door de scriptiebegeleider en een tweede lezer (meestal andere vakdocent) beoordeeld, waarna het eindgesprek over de scriptie plaatsvindt en de beoordeling wordt gegeven.

Modules

De opleiding Klassieke Chinese kruidengeneeskunde bestaat uit 4 modules van elk 12 les bijeenkomsten.

Meer over module CH1Vrijstelling aanvragen
Meer over module CH2Vrijstelling aanvragen
Meer over module CH3Vrijstelling aanvragen
Meer over module CH4Vrijstelling aanvragen