Skip to main content

Privacybeleid

Oxrider Academy

Privacybeleid & voorwaarden

Oxrider Academy verzorgt opleidingen, bij- en nascholingen op het gebied van Chinese geneeskunde en systeemtheorieën in de biologie en geneeskunde. Hiermee overbruggen we de kloof tussen het westers reductionisch en het Chinese systemische paradigma.

Inschrijven

 • Inschrijven voor een cursus kan uitsluitend via onze website.
 • Bij iedere cursus staat de inhoud van de cursus beschreven, de locatie, de taal waarin de cursus wordt gegeven, de prijs en wat bij die prijs is inbegrepen, welke voorkennis vereist is en wat de stand van zaken is met betrekking tot het aanvragen/verkrijgen van accreditaties.
 • Oxrider Academy is niet aansprakelijk voor het niet verkrijgen van een accreditatie als een vakvereniging nog geen accreditatie heeft verleend op het moment dat een lid van een vakvereniging zich voor een cursus inschrijft. Wij geven bij iedere cursus altijd de actuele stand van het verkrijgen van de accreditaties aan op onze website.
 • Zolang onder een cursusbeschrijving een blok met daarin ‘Inschrijven’ staat, kunt u zich voor de betreffende cursus inschrijven.
 • Bij het versturen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de onderstaande annuleringsvoorwaarden.
 • Betaling kan alleen via Ideal betaling.
 • Zodra uw inschrijfformulier en uw betaling bij ons binnen zijn is uw inschrijving voor de cursus officieel en wordt u aan de presentielijst van de cursus toegevoegd.
 • Mocht u om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan een cursus of opleiding, dan is Oxrider Academy altijd bereid om samen met u tot een passende persoonlijke betalingsoplossing te komen. Neem hiervoor contact op met secretariaat@oxrideracademy.nl.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u per e-mail van ons een bevestiging en factuur.
 • Oxrider Academy zorgt ervoor dat de cursisten aan het eind van de cursusdag in de gelegenheid zijn een presentatielijst te ondertekenen. Deze presentatielijst zal door Oxrider Academy 10 jaar lang bewaard worden en op verzoek aan de vakverenigingen worden gestuurd als bewijs van uw deelname.
 • De deelnemers ontvangen binnen 7 dagen na afloop van een cursus digitaal een deelname certificaat.

Privacy

 • Alle informatie die door de deelnemers aan Oxrider Academy wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Oxrider Academy, haar medewerkers en de docenten.
 • Emailadressen (bv van mensen die de mailing van Oxrider Academy willen ontvangen) zullen onder geen beding aan derden worden verstrekt.
 • Wij zullen altijd eerst om toestemming vragen om persoonlijke gegevens aan derden te mogen verstrekken bv als cursisten op zoek zijn naar iemand met wie ze kunnen meerijden of als cursisten op zoek zijn naar NAW-gegevens van iemand die ze op cursus hebben ontmoet.
 • Met betrekking tot bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën geldt er voor de medewerkers van Oxrider Academy, haar (gast)docenten en bedrijven/organisaties waarmee Oxrider Academy op enigerlei wijze een samenwerkingsverband aangaat, een volledige geheimhoudingsplicht.

Annuleringsvoorwaarden

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum.
 • Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk via brief of mail.
 • Annuleren is kosteloos tot 4 weken (=28 dagen) voor aanvang van de cursusdatum.
 • Bij annulering 4 tot 2 weken (=28 tot 14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken (=14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum of nadat de training is begonnen bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.
 • U mag een vervanger sturen als u zelf bent verhinderd. Geef dan svp de naam van de vervanger door aan Oxrider Academy via email. U blijft dan wel zelf verantwoordelijk voor het verschuldigde cursusbedrag.
 • Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen.
 • Dit geldt ook wanneer u ervoor hebt gekozen te betalen in termijnen.
 • Oxrider Academy behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Wij zullen de cursisten die zich al hebben ingeschreven, tijdig aangeven dat de kans bestaat dat wij hiertoe zullen moeten overgaan. De definitieve beslissing zal uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus worden gecommuniceerd.
 • Mocht Oxrider Academy genoodzaakt zijn een cursus te annuleren dan krijgt u het evt. betaalde cursusbedrag binnen 5 werkdagen terug. Annuleringen worden op de website aangegeven. Deelnemers worden per mail tevens op de hoogte gebracht.
 • Een annulering is pas van kracht nadat deze door Oxrider Academy per email is bevestigd met bijbehorende creditfactuur. Mocht u deze annuleringsbevestiging niet binnen 10 dagen van ons hebben ontvangen na het versturen van uw annuleringsmail, neem dan contact met ons op.