Skip to main content

Oxrider Academy

Oxrider Academy verzorgt opleidingen, nascholingen en lezingen op het gebied van Chinese geneeskunde en systeemtheorieën in de biologie en geneeskunde. Hiermee overbruggen we de kloof tussen het westers reductionistisch en het Chinese systemische paradigma.

Wij bieden een theoretisch solide opleiding op Hbo-niveau met veel aandacht voor de praktijk. Zowel in de acupunctuur opleiding als in de opleiding Chinese kruidengeneeskunde ligt de nadruk op de praktische toepassing van de theorie in de dagelijkse praktijk.

Er is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het zich bekwamen in de vaardigheden van het vakmanschap van de klassieke Chinese geneeskunde door intensieve theoretische en praktische training en individuele begeleiding. De focus ligt op het trainen van diagnostiek en het kiezen en toepassen van de bijbehorende juiste behandeling. Het leren zelfstandig en samen met collega’s praktijk problemen oplossen staat centraal zowel in de leerstof als ook in de leermethode die we bij Oxrider Academy hanteren.

Onze visie

Chinese geneeskunde gaat uit van een paradigma dat beschrijvend, systemisch en niet-lineair is. Het is conceptueel van aard. Chinese geneeskunde laat zien dat het centrale concept Qi over beweging, informatie overdracht en verbinding gaat. En dat alles om ons heen en in ons, continu in beweging en in verandering is. Hierin sluit het nauw aan bij het gedachtegoed van de Griekse filosoof Heraclitus van Efeze (Panta Rhei: alles stroomt), en de ideeën van de hedendaagse systeembiologie. Wij denken dan ook dat de systeembiologie de metataal is waarmee de kloof tussen het paradigma van de klassieke Chinese geneeskunde en de moderne reguliere geneeskunde overbrugd kan worden. We hanteren in onze opleiding dan ook de systeem biologische definitie voor gezondheid en welzijn: Gezondheid en welzijn is een dynamische staat van zijn waarin een systeem maximaal open is en waarbij een optimale uitwisseling van informatie en aanpassing plaatsvindt met de omgeving, zonder dat het systeem zelf kenmerken van zichzelf verliest.

Onzes inziens sluit deze definitie perfect aan bij de preventieve en gepersonaliseerde visie op gezondheidszorg uit de klassieke Chinese geneeskunde.

Wij willen bijdragen aan het steeds duidelijker een plek geven van Chinese geneeskunde in de algemene gezondheidszorg, gebaseerd op feitelijke onderbouwding, wetenschappelijke inzichten en expertise.

Oxrider Academy ziet Traditional Chinese Medicine (TCM) als één van de vele kostbare scholen die de Chinese geneeskunde in de loop van de eeuwen heeft voortgebracht. In afgelopen millennia hebben vele scholen en ideeën zich ontwikkeld in de Chinese medische traditie. We willen met Oxrider Academy hier dan ook aandacht aan geven. Zeker omdat deze klassieke scholen van voor TCM vaak meer inzicht geven in en recht doen aan het dynamisch systemische karakter van Chinese geneeskunde en haar visie op leven. Een belangrijk uitgangspunt in de visie van Oxrider Academy is dan ook: “Verankert in de traditie van de klassieke scholen en onderbouwend en innovatief vanuit de moderne wetenschap.”

Aanbod

Lezingen

Door het jaar heen organiseren we korte lezingen en bijeenkomsten voor iedereen die geïnteresseerd is in taoïstische filosofie, Chinese geneeskunde en systeemdenken. Hierbij zijn er 4 vaste momenten in het jaar: de midzomerlezing op 21 juni, de midwinterlezing op 21 december, de lente equinox ontmoeting op 20 maart en de herfst equinoxontmoeting op 23 september. Meer informatie over de inhoud en de locatie vindt u bij het overzicht “Lezingen” en in onze agenda.

Bekijk de lezingen

Nascholingen

Een groot deel van ons aanbod bestaan uit bij- en nascholingscursussen. Op verschillende gebieden bieden wij mogelijkheden tot verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden. De nascholingen worden geaccrediteerd door de meeste vakverenigingen. Kijk bij de omschrijving of uw vakvereniging accrediteert of neem contact op met ons secretariaat.

De komende bij- en nascholingen vindt u bij het overzicht Nascholingen en in onze agenda.

Bekijk de nascholingen

Opleidingen

Oxrider Academy biedt ook beroepsopleidingen aan: Basisvakopleiding klassieke Chinese geneeskunde, klassieke Chinese acupunctuur en klassieke Chinese kruidengeneeskunde. De combinatie Basisvakopleiding + acupunctuur of Basisvakopleiding + kruidengeneeskunde leidt tot het beroepsdiploma Acupuncturist of Chinees herbalist.

De opleidingen zijn modulair. Meer informatie over de verschillende opleidingen kunt u vinden bij het overzicht Opleidingen.

Bekijk de opleidingen

Accreditatie

De nascholingen zijn geaccrediteerd bij de meeste vakverenigingen, zoals NVA en Zhong. Bij de beschrijving van de nascholing vind je hier informatie over. Dit geldt ook voor de modules van de Chinese kruidenopleiding. De modules zijn allemaal geaccrediteerd als nascholing. De accreditatie voor de acupunctuuropleiding ligt nu voor bij beoordelingscommissie van de NVA en de Zhong en wij hopen hier zo spoedig mogelijk positief bericht van te krijgen. Aangezien de NVA een acupunctuurvereniging is accrediteren zijn de kruidenopleiding niet als opleiding, maar wel als nascholing.
De Klassieke Chinese kruidenopleiding is door Zhong geaccrediteerd als volwaardige opleiding tot herbalist.

Mocht je aangesloten zijn bij een andere vakvereniging, laat het ons weten, dan nemen wij met hen contact op om de accreditatie voor je nascholingspunten te regelen.

Locatie

Oxrider Academy heeft haar eigen leslocatie, die gevestigd is aan de Kloosterstraat 4 in het Brabantse Schijndel. Hier hebben we naast 2 leslokalen en een praktijkruimte ook een eigen bibliotheek met studieruimte en honderden vak gerelateerde literatuur, waar studenten gebruik van kunnen maken. De leslocatie is buiten de lesdagen ook toegankelijk voor studenten. Je kunt hier komen studeren, schrijven, boeken inkijken of met je studiegroep in een van de lokalen samen gaan oefenen.

Samenwerking

Door gebruik te maken van de ideeën uit de klassieke Chinese geneeskunde en de systeembiologie willen wij kennis aanbieden die solide veranderd is in de traditie van de Chinese klassieke medische en filosofische teksten en het moderne, wetenschappelijke gedachtegoed van de 21e eeuw.

Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met verschillende Nederlandse onderzoeksgroepen en onderwijsinstellingen, zoals het Sino-Dutch Centre for Preventive and Personalized Medicine en met buitenlandse instellingen zoals de Zhejiang Chinese Medical University in Hangzhou, Volksrepubliek China en de School of Natural Medicine van de University of Western Cape, Zuid-Afrika.

Oxrider Academy

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt de nieuwsbrief van Oxrider Academy met nieuws over het komende aanbod van cursussen, laatste ontwikkelingen op de opleiding en in het veld, een blog en andere interessante wetenswaardigheden.

U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief van Oxrider Academy.